De omgeving
Wat te doen in de buurt van camping ‘De zeven geitjes’?


De camping zelf bevindt zich in het natuurgebied Schupleer. Het waterrijke Schupleer heeft een bijzondere natuurwaarde.

Twee rivieren, Nete en Aa, stromen door het gebied, dat ook doorsneden wordt door enkele beken en grachten. Tussen

Vorselaar en Grobbendonk meandert de Kleine Nete nog als één van de zuiverste én visrijkste rivieren van Vlaanderen.

Ook de waterkwaliteit van de vervuilde Aa verbeterde de voorbije jaren. Het landschap bestaat uit natte wei- en

hooilanden, broekbossen en enkele mooie rietkragen. Deze wisselen aan de Zuidkant van het gebied af met de beboste duinen van de Kempense heuvelrug op het Heiken en de Oorlandse Heide. Die afwisseling van biotopen zorgt voor een erg rijke fauna en flora.

Het lager gelegen deel van Schupleer is een natuurlijk overstromingsgebied waar in natte winters vele hectaren broek en weideland blank komen te staan. De naam van het reservaat verwijst volgens sommige bronnen naar het harde labeur van onze voorouders die in de vallei van de Aa moerasijzererts of “ijzermaal” ontgonnen. De ijzersteen moest naar de losplaats aan de Kleine Nete ter hoogte van de abdij van den Troon worden gebracht. De platte schuiten werden met mankracht getrokken en om de afstand te beperken werden tussen Aa en Nete verschillende kanaaltjes gegraven. Verschillende van deze “keelen” zijn nu nog in het landschap zichtbaar en hebben het ook zijn naam gegeven. “Schupleer” verwijst immers naar oudere vormen van “schip” en “leiden”, en betekent zoveel als “geleide of gegraven waterloop”.


De ijzerlagen vormen een harde ondoordringbare bodemlaag die het kwelwater dat in de gebied wordt opgestuwd zijn typische rode kleur geeft.

Enkele enthousiaste vrijwilligers realiseerden de eerste aankoop in het Schupleer in 1995. Eind oktober 2003 werd het Schupleer door de Vlaamse regering officieel erkend als natuurreservaat. Ondertussen telt de oppervlakte van het reservaat in totaal ongeveer 20 ha, verspreid over verschillende percelen in het gebied.

Belangrijke delen van het Schupleer genieten ook wettelijke bescherming als kerngebied binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), als beschermd landschap en als habitatgebied voor beschermde vogelsoorten. Natuurpunt beheert verschillende stukken volgens een goedgekeurd beheersplan. In de valleien staat het bewaren en herstellen van het open en natte karakter centraal.

Hooilandjes worden planmatig gemaaid, zodat oorspronkelijke bloemen en kruiden opnieuw kansen krijgen. Dankzij dit beheer zijn planten als moerasviooltje, zompzegge en veenpluis verveelvoudigd. Vogels zoals de wulp en de kleine karekiet zijn zich opnieuw komen vestigen. Salamanders, padden en kikkers krijgen het naar hun zin in de poelen die werden uitgegraven. Op de hoger gelegen stukken werkt Natuurpunt aan het herstel van het oorspronkelijk Kempens landschap met zijn mozaïek van bos, heide, zandduinen en vennen. Typische soorten zoals de boomvalk en de gevlekte orchis profiteren hiervan.

Een gedeelte van het gebied aan de Dijkbaan in Vorselaar is uitgebouwd als een educatief geheel. Scholen en het departement lerarenopleiding van de KHKempen gebruiken dit perceel voor natuur- en milieueducatie. Naast de amfibiepoelen en een hoogstamboomgaard bevindt zich hier ook de schaapskooi. De schapen helpen bij het graasbeheer van het reservaat.1. Oirlandse Heyhoeve: manege


Vlak naast de camping bevindt zich de manege; De oirlandse heyhoeve.  Wie zin heeft om de natuurlijke omgeving te paard te verkennen kan hier terrecht.


Heiken 39

2290 Vorselaar

Afstand van de camping: 100m of 2 minuten


2. Ruïne priorij Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Troon


Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Troon was een priorij van hoogstaand geestelijk en cultureel peil. Ze werd gesticht in 1414 door ridder Arnold van Crayenhem en zijn vrouw Johanna van Steyvoort. Het klooster werd gebouwd op "Hulsdonk", aan de oude weg van Grobbendonk naar Herentals en behoorde tot de Windesheimerorde. De stichting nam een hoogstaande geestelijke en kunstambachtelijke vlucht, voornamelijk op het gebied van de boekverluchting. Er kwam een nieuwe bloei na de vernietiging en plunderingen van 1572-1579 maar de stichting kende een definitief verval na de verbeurdverklaring tijdens de Franse Revolutie. Naderhand was het goed in gebruik als hoeve, waarbij de kerk als schuur werd ingericht. In 1898 werd de kerk definitief door een brand verwoest maar van de sloop gered door Kanunnik Floris Prims die de kerk in 1931 aankocht. Na een schenking aan het aartsbisdom Mechelen en in 1992 aan de gemeente Grobbendonk werd een jaar later gestart met de opgravingen en de restauratie van de ruïne door vzw “De IJsvogel”. De overige gebouwen rond de gedeeltelijk gekasseide binnenplaats zijn restanten van de voormalige priorij en in privébezit. De oostelijke kloostervleugel (voorheen met kapittelzaal, dormitorium, refter en keuken) en de westelijke afsluitingsmuur met ingangspoort gaan vermoedelijk terug tot de 15de eeuw. De zuidelijke vleugel is recenter en sterk aangepast.


Troon 24

2280 Vorselaar

Afstand van de camping: 1,2 km of 4 minuten3. De schapenstal

     

Natuurpunt Nete & Aa kern Vorselaar kon enkele jaren geleden het eiken gebinte van een 18e eeuwse schapenstal aankopen in Retie. Begin 2010 is een enthousiaste ploeg vrijwilligers begonnen met de heropbouw van de stal in de prachtige omgeving van het natuurgebied Schupleer. Met de heropbouw is een zeldzaam stukje kempens erfgoed gered en kreeg het een nieuwe functie. Een gedeelte van de stal is een schaapskooi voor de kudde, maar daarnaast is er een ontmoetingsruimte voor scholen en verenigingen. Het is ook een rustpunt voor wandelaars en fietsers. In het toeristisch seizoen van mei tot september is de stal elke zondagnamiddag open voor het brede publiek als toeristische infopunt.


Dijkbaan 26

2290 Vorselaar

Afstand van camping: 1,6 km of 6 minuten4. Hidrodoe

             

Hidrodoe is een doecentrum van PIDPA over water. In het centrum kan u kennismaken met water in al zijn vormen. In de watertuin en in de waterwereld kan u experimenteren en onderzoeken, beleven en ervaren. U vindt er ondermeer antwoord op de volgende vragen. Wat is zwaar water? Kan je water koken met een fiets? Hoe zag een toilet er uit bij de Romeinen? De experimenten zijn soms ludiek (een partijtje watervoetbal, maak zelf gigantische zeepbellen) tot ronduit spectaculair (lanceer zelf een waterstofraket, til eigenhandig een auto op met behulp van waterkracht.) In de filmzaal

neemt de spannende 3D-film “Teruggespoeld” je mee op ontdekkingsreis door de wereld drinkwaterproductie. Een bezoek aan Hidrodoe is een leuke en leerrijke ervaring voor jong en minder jong. Loop zeker ook eens langs bij de waterwinkel voor originele souvenirs en in het watercafé voor een hapje en een drankje.


Hidrodoe

Haanheuvel 7

2200 Herentals

tel. 014- 44 26 44

www.hidrodoe.be

info@hidrodoe.be


Afstand van de camping: 2,5 km of 9 minuten5. Kinderboerderij: Het karrewiel


Ben je op zoek naar een leuk uitje met de hele familie, je vereniging of met je klas? Breng dan zeker eens een bezoek aan jeugd- en gezinsboerderij Het Karrewiel in Grobbendonk. Onze boerderij biedt je een domein vol mogelijkheden voor jong en oud. Op onze kinderboerderij kun je kennismaken met onze verschillende boerderijdieren: kippen, koeien, konijntjes, geiten, noem maar op.Maar er is nog veel meer! Je kunt bij ons ook terecht voor :

•huifkartocht

•boerengolf

Daarnaast verhuren wij ook een uitgebreid gamma aan koetsen voor uw feestelijkheden, zoals een huwelijk, doopfeest, jubileum … Ook beschikken wij over een recreatietrein voor 45 personen.

Kortom, bij ons ben je aan het juiste adres voor een onvergetelijk feest of een geslaagde daguitstap!


Troon 9

2280 Grobbendonk

Afstand van de camping: 2,7 km of 6 minuten6. Netepark


Het recreatiedomein beschikt naast een leuke speeltuin over een minigolf, tafeltennistafels, een voetbalterrein en een fietscrossparcours over een modern zwembadencomplex met drie binnenbaden. Of stap in voor een verfrissende en stimulerende wellnesservaring in de geurbaden en aromastoombaden.

Het Netepark

Vorselaarsebaan 56

2200 Herentals


Afstand van de camping:  Met de fiets 2,7 km of 12 minuten7. Blosocentrum

                     

Op een steenworp van het centrum van Herentals heeft BLOSO een modern sportcentrum met sporthotel. U kan geen sport bedenken of het Herentalse BLOSO-centrum heeft er de faciliteiten voor. De ijspiste met een unieke overkapping vormt een belangrijke aantrekkingspool. De ligging midden in het groen is een tweede troef. Aan de poort van het centrum starten bewegwijzerde

mountainbikeroutes en verschillende wandelparcours.


Bloso-centrum Netepark

Vorselaarsebaan 60

2200 Herentals

Tel.: 014 85 95 10

Fax: 014 85 95 26

herentals@bloso.be


Afstand van de camping:  Met de fiets 2,7 km of 12 minuten8. De Schranshoeve

     

Aan de Nieuwstraat ligt al vele eeuwen de hoeve ‘de Schrans’. De Schranshoeve is het best gekend als het familiehuis van kardinaal Van Roey (° Vorselaar, 13 januari 1874 - + Mechelen, 6 augustus 1961). Er was echter al in de 14de eeuw sprake van de hoeve met omliggende gronden. Die waren ter verdediging en beveiliging omwald. In de hoeve woonde toen drossaert (rentmeester, hofbeambte) Johan Van Riemen. Pas in de 17de eeuw kreeg de hoeve de naam 'De Schrans'. Deze naam komt veel voor in de Kempen en verwijst naar een door grachten of aarden wallen omgeven plaats die als schuilplaats had gediend.

Omdat een akte van 1652 de Schrans beschreef als 'een huysinghe' neemt men aan dat de huidige hoeve tijdens de tweede helft van de 17e eeuw werd gebouwd in de typisch 17e-eeuwse stijl. Een akte van 1667 vermeldt 'sekere twee huysinghe met stalle, schuere, hove, boomgaerde ende landen van achter aengelegen rontsomme in het water gent, de Schranse, groot omtrent één bunder'. Ondertussen was de Schrans overgegaan in handen van de familie van drossaert Snijers. In 1724 gaf Margareta Snijers het goed in pand, waarna beslag op het eigendom werd gelegd en het in het bezit kwam van Philippe-Louis de Pret, de heer van Vorselaar. Door het huwelijk van diens dochter viel het goed in het domein van de Werve.


Bij akte van 1886 verkocht Leon-Philippe van de Werve De Schrans, een domein met een oppervlakte van destijds meer dan 7 are, voor 13.000 frank aan de echtgenoten Stanislas Van Roey-Bartolomeus, de ouders van kardinaal Van Roey. Een gedenksteen in de voortuin van de hoeve herinnert nog altijd aan deze bekende Vorselarenaar, die aartsbisschop was van 1926 tot 1961. Op 2 mei 1952 schonken de echtgenoten Van Roey de naakte eigendom van De Schrans aan de Kerkfabriek Sint-Pieter van Vorselaar. Het voorbehouden vruchtgebruik doofde uit bij het overlijden van de jongste dochter in 1975.

In 1993 verkocht de kerkfabriek het domein voor 10 miljoen frank (250.000 euro) aan het OCMW. Die heeft het domein intussen in erfpacht gegeven aan de gemeente Vorselaar. Die maakte meteen werk van de restauratie van dit historisch zo waardevolle pand. Daarmee wordt de rijke geschiedenis, die aan de Schranshoeve verbonden is, ongetwijfeld nog even voortgezet. Ondertussen werd de Schranshoeve omgetoverd tot een toegankelijke site met daarbinnen ook een brasserie en een feestzaal.9.Watermolen Grobbendonk

 

De watermolen van Grobbendonk is gelegen aan de samenvloeiing van de Kleine Nete en de Aa, maar bevindt zich op de Nete. Tot op vandaag wordt de molen enkel aangedreven door waterkracht wat een unicum is voor Vlaanderen. Door de grote watertoevoer is steeds een behoorlijk sluizenstelsel noodzakelijk geweest. Opgravingen aan de sluis in 2005 legden zelfs een Romeinse oorsprong bloot.

De molen van het onderslagtype wordt reeds in de

11de eeuw vermeld. In 1254 was de molen eigendom

van de heren van Grobbendonk en de Sint-Bernardsabdij

van Hemiksem die deze streek in leen hadden van de

hertogen van Brabant. Het was toen een banmolen wat

betekende dat alle inwoners van de heerlijkheid er hun

graan moesten laten malen. Van oudsher betrof het een

dubbelmolen voor zowel het slaan van olie als het malen

van graan. De molen werd meermaals vernield, maar steeds weer heropgebouwd. De laatste brand dateert van 1919 waarbij het mechanisme en de raderen volledig vernieuwd werden.

Het huidige molengebouw dateert van de 17de eeuw en bestaat uit twee afzonderlijke gebouwen aan weerszijden van twee waterraderen; één voor de in onbruik geraakte olieslagerij en één voor de graanmolen. De molenaarswoning en de bijgebouwen zijn gelegen aan de overzijde van de straat en dateren vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

De molen is eigendom van de familie d’Ursel en wordt nog dagelijks draaiende gehouden door de molenaarsfamilie Van Hool.


Watermolenweg 1

2280 Grobbendonk

Afstand van de camping: 3,2 km of 9 minuten10.Kasteel 'de Borrekens'


In 2012 werden in het mooie kasteel van Vorselaar

filmopnames gemaakt voor de prestigieuze reeks

'Parades End', een reeks van HBO, BBC en Eén.

Het is meer dan waarschijnlijk dat het kasteel van

Vorselaar in de vroege Middeleeuwen ontstaan is

als versterkte vesting om de bevolking van de

heerlijkheid te beschermen tegen invallen van

buitenaf. De eerste gedaante van het kasteel rijst

op wanneer in 1356 de ‘meestertoren’ gebouw

wordt, vooral bestemd voor versterking. Over de

concrete uitbouw van het kasteel is weinig geweten.

In de Middeleeuwen werd het kasteel bewoond door de heer van Vorselaar, in de vroegste tijden de heren van Rotselaar. Tot in het begin van de 16e eeuw bleef het kasteel in handen van de heren van Rotselaar.

Uiteindelijk werd het kasteel na vele jaren verkocht aan Jan De Proost. Hij was een zeer ondernemend man. Hij legde de beplanting rond het kasteel aan en trok een eikendreef dwars door het kreupelhout, waarvan het kerkbos nog een overblijfsel is. Ook legde hij de moerassen in het binnenbos droog en zorgde voor de restauratie van de burcht, die door het wanbeheer van de Arenbergs erg vervallen was.


Sinds 1911 is het kasteel in het bezit gekomen van de familie de Borrekens, om enkele jaren geleden in erfpacht te zijn gegeven aan een vennootschap.


Afstand van de camping: 4 km of 12 minuten met de auto11.Natuurgebied Lovenhoek

 

Wellicht het meest intact gebleven natuurgebied van

de Kempen is het kasteeldomein Krabbels (ca. 500 ha).

Krabbels (genaamd naar een familie Crabbeels, die

hier in de 13de eeuw een hoeve bezat) is eigendom

van de familie van de Werve. Een belangrijk deel van

het domein, meer bepaald het domein aan de

Lovenhoek, is begin 2007 gekocht door Natuurpunt vzw

in samenwerking met de gemeente Vorselaar.

In deze zeldzaam rijke bossen zijn fauna (ree, vos, havik,

buizerd, roerdomp, aalscholver, fuut, gele kwikstaart, karekiet, snor…) en flora (kalmoes, goudveil, muskuskruid, waterlelie, blaasjeskruid, …) nog zoals in de oertijd.12. De Kloek

   

Zin in een knotsgek avontuur in onze binnen- en buitenspeeltuin? Er is een reuze zandbak, een avontuurlijk parcours, klimrekken, glijbanen, schommels, kortom een speelparadijs waar elk kind zich kan uitleven!


De Kloek

Lierse Steenweg 92a

2288 Bouwel

www.dekloek.be

Afstand van de camping: 6,4 km of 11 minuten13. Mega speelstad


www.speelstad.be

info@speelstad.be

Mega Speelstad: Grootste Kinderpretpark van België.

Sinds kort volledig vernieuwd + grote buitenspeeltuin: Toverstad

GOED OF SLECHT WEER, BIJ ONS IS HET ALTIJD FEEST !

Volwassenen altijd gratis en gratis wifi beschikbaar !!!

Speelstad is het leukste kinderpretpark van België. U betaalt één entreeprijs en alle attracties binnen en buiten zijn gratis. Volwassenen mogen gratis binnen ! Je vind er o.a.: botsauto's, draaimolens, treintjes, een railway: Disco Twister, tassenmolen, PS2 wall, Sky Dive, Luna Loop, car races, mini bowling, piratenboot, speel- en klauterkooien, reuze glijbanen, trampolines, springkastelen, een volledige nieuwe aparte speeltuin voor de peuters, enz... Kortom, een volledig dagje uit met kinderen van 1 tot 14 jaar. Vanuit de gezellige cafetaria kan u uw kapoenen in het oog houden. U vindt hier gerechten voor een grote en kleine honger. Picknick of meegebrachte drankjes zijn niet toegestaan in Speelstad! Gratis grimage voor alle kindjes en gratis internet beschikbaar voor de ouders.


Voetbalstraat 16

2275 Wechelderzande - Lille

Tel: 03/309.21.13

Fax: 03/383.27.40

 

Afstand van de camping: 8,9 km en 16 minuten met de auto14. www.bobbejaanland.be

 

Bobbejaanland is een gezellig Belgisch familiepark, gelegen in de Kempen, met een waaier aan attracties, waarvan veel overdekte. Typhoon is een achtbaan waarin je in een hoek van 95 naar beneden dendert. Ook Sledge Hammer is geen attractie voor watjes! Daarnaast zijn er de talloze toppers zoals El Rio, Speedy Bob en Revolution. Het park heeft met Kinderland een overdekt kinderparadijs, zodat een dagje Bobbejaanland uitermate geschikt is voor het ganse gezin.


Olensesteenweg 40

2460 Kasterlee


Afstand van de camping:   10,7 km       of    15  minuten met de auto


15. Saffraanboerderij


In Morkhoven kan u een bezoek brengen aan een saffraanboerderij. Linda en Marc nemen u mee in de wereld van deze prachtige specerij, aan de hand van beelden en uitleg.  Ze vertellen u over zijn ontstaan, over het gebruik in de keuken en zijn medicinale eigenschappen, over het herkennen van kwaliteiten en over zijn botanische aspecten. Dan nemen ze u mee naar het veld en afhankelijk van het seizoen, kan u zijn bloeiwijze bewonderen.

Bij wijze van afsluiting zijn er proevertjes met saffraan.

Meer informatie vindt u op www.belgischesaffraan.be16.Kayak of kano varen


Door het hart van de Antwerpse Kempen kronkelt één van de zuiverste waterwegen in

heel Vlaanderen: de Kleine Nete. Dit schilderachtige riviertje herbergt een rijke planten

en dierenwereld. Tussen Retie en Grobbendonk is de Kleine Nete geschikt voor kano-

en kajakvaart. Je vindt er alle nodige voorzieningen zoals aanlegsteigers, picknickbanken,

vuilnisbakken en informatiepanelen.Avonturiers die op zoek zijn naar een bloedstollende

adrenalinetrip vol kolkende stroomversnellingen zijn hier aan het verkeerde adres. Wat je

dan wel kan verwachten? Een ontspannen voortkabbelende maar fascinerende tocht door een idyllisch brokje natuur vanaf de watermolen in Retie tot de watermolen van Grobbendonk waar de tocht tenslotte uitmondt in een wondermooi parklandschap.

Onderweg kom je langs enkele prachige natuurgebieden zoals De Zegge, het Olens Broek, Snepkensvijver, het Zwart Water en het Peerdsbos. Je passeert ook de Kempense Heuvelrug, een oude duinengordel waarop een indrukwekkend wandelnetwerk werd uitgebouwd. Je kunt er uitstekend mountainbiken en paardrijden. Kortom, de Groene Netekant biedt een gedroomd dagje uit voor het hele gezin!Steden in de buurt:


Herentals op 2km afstand


o Lakenhal

o Het boerenkrijgmonument

o Sint-Waldetrudiskerk

o Begijnhof

o Domein Le Paige

o Het gasthuis

o Hogewegmolen

o Kruisweg en Kruiskapel

o Zandkapel

o Besloten Hof

o Bovenpoort

o Zandpoort


Meer informatie:  www.uitinherentals.be

Toerisme Herentals

Grote Markt 35

2200 Herentals

tel. +32 14 21 90 88


Lier op 21, 3km of 36minuten afstand


o Abdij van Nazareth

o Bakkerstoren

o Begijnhof

o Belfort

o Gevangenenpoort

o Stadshuis

o St-Gummarustoren

o Stadhuis

o Vleeshuis

o Zimmertoren

o Pallieterland


Meer informatie: www.toerismelier.be

Toerisme lier

Grote markt 57

2500 Lier

tel +32 3 8000 555Turnhout op 26,6km afstand of 33 minuten rijden

   

o Begijnhof - Werelderfgoed

o Nationaal Museum van de Speelkaart

o Sint-Pieterskerk

o Vennengebied

o Taxandriamuseum

o Jachthaven

o Kasteel

o Speelkaartenmuseum


Meer informatie op www.toerismeturnhout.be

Grote Markt 44

2300 Turnhout

014 44 33 55


De camping ligt aan fietsknooppunt 94.

Volgende fietsroutes zijn vlakbij de camping

- Kapellekensroute: 36km

- Molenroute: 59km

- Bart Wellens route: 34 km

- Kempentoer: 100 km

- Bioboertocht: 2 keer 25km of 1 keer 50km

Zie fietsgids Vorselaar


Volgende wandelroutes zijn vlakbij de camping:


Ten troonpad: 10,1km

Het Lovenhoekpad: 10km

Rivier en boswandeling: 17,2km

Mie Broos wandeling: 11,8km

Zie wandelgids VorselaarIn bijlage de wandeling: Tussen Herentals en Grobbendonk200-tal  geocaches in de buurt

unsplash